Vítám Vás
na stránkách mého Válečného muzea Sudety.

V roce 2002 jsem zakoupil v Sudetech nemovitost s pozemky a začal se věnovat sběratelství a restaurování veteránů. Kaľdý sběratel chce své "poklady" nějak prezentovat veřejnosti, proto jsem v roce 2008 zakoupil v Mostě protiatomový kryt Civilní obrany a v něm jsme 24.9.2008 otevřeli veřejnosti malé Válečné muzeum Sudety. Pokud budete chtít navątívit muzeum, domluvte si návątěvu telefonicky na mém čísle 602 404 042. Pokud budete chtít roząířit sbírku muzea, rád příjmu od Vás cokoliv starého, pro Vás jiľ nepotřebného. Také mohu zlikvidovat pozůstalost a prodat Váą byt či dům, volejte zdarma 800 801 801. Jelikoľ se muzeum se nachází v Mostě, v oblasti, kterou jiľ v roce 150 zeměpisec Klaudius Ptolemaius ve svém díle Geographike Hyphegesis, označil jako Sudeti montes, pojmenoval jsem po tomto mém rodném Sudetském kraji i své muzeum.

Jiří Maria Sieber

 

 

Co to jsou Sudety?

Zmizelé sudety!!!


Poslední přidané exponáty

  1. Oděvní spona
  2. Keltský nůž
  3. Nožová dýka 15. století
  4. Bronzová spona 1.-2. století n.l.
  5. Bronzové hroty šípů
  6. Bronzové hřeby
  7. Bronzový srp 13.-11. století př.n.l.
  8. Bronzový nůž 13.-11. století př.n.l.
  9. Přezky, hrad Kalich
  10. Husitský biják, hrad Kalich

 

TOPlist